Médiá

Home  >>  Médiá

Prvá slovenská investícia z Vojvodiny na Slovensku

 LIPTOVEC JE CHUTNÁ VEC

V tejto tranzičnej či potranzičnej dobe je bežné, aby investori z vyspelých krajín, teda aj Slovenska, investovali do Srbska. Opačná vec sa zatiaľ neudiala v dejinách. Až po 22. augusta 2015, keď v Uhorskej Vsi (okres Liptovský Mikuláš) otvorili až tri roky pripravovanú prevádzku na výrobu škvarkových produktov pod názvom LIPTOV FOOD s.r.o..

IMG_0408V ten deň, pred slávnostne podperenou prevádzkou početných uvítal Vladimír Valentík (tentoraz nejde o rovnomenného riaditeľa Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca), riaditeľ a majiteľ Liptov Food-u s.r.o., z Báčskej Palanke, slovami: ,,U nás Slovanov zvyk je hostí vítať chlebom a soľou. Chlieb mám, soľ nemám, zato Vás vítam – škvarkami, takými aké ste v živote nestretli!“ Prvý škvarky ochutnal Igor Furdík, riaditeľ Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave. Povedal, že lepšie v živote nejedol a poprial tejto prevádzke, ako i jej majiteľovi, mnoho zdaru v práci. Tešiac sa, že predkovia vojvodinských Slovákov v minulosti z územia Slovenska odchádzali za chliebom a prečo nie aj škvarkami, a cez ne sa dopracovali aj ku chýrečnému petrovskému kulenu, do dnešného Srbska alias Vojvodiny (na perifériu vtedajšieho Rakúsko-Uhorska). A dnes zaznamenávame ,,že ich potomkovia prichádzajú na Slovensko ako investori“. Vladimír Mulťán, starosta obce Uhorská Ves,P1100993 tiež vyberanými slovami vítal Vladimíra Valentíka a povedal, že aj budúcim investorom zo Srbska sú dvere Liptova otvorené. Prítomní boli mnohí hostia, z ktorých spomenieme Jána Štarka, s manželkou, ktorého vojvodinskí Slováci dobre poznajú ako ekonomického atašé Veľvyslanectva SR v Belehrade, Branislava Slivku s manželkou, bývalého vedúceho Matice slovenskej v Srbsku, investorovu rodinu v čele s matkou Jelenou a manželkou Ljubicou, synmi Leonardom a Sergejom a dcérou Teodorou.

Potom si prítomní obzreli modernú prevádzku Liptov Food-a s.r.o. vystavanú podľa najmodernejších podnikateľsko-hygienicko-estetických noriem, do ktorej je vložené cca milión eur. Programom a podujatím viedla šikovná obchodná riaditeľka Liptov Food-a s.r.o. Mgr. Veronika Václavová.

IMG_0410LIPTOV FOOD s.r.o. bude pod názvom Liptovec spracovávať bravčovú slaninu a sadlo. Na slovenský, ale aj zahraničný trh ponúkne prvotriedne produkty: Škvarenú bravčovú masť a Bravčové oškvarky. V portfóliu spoločnosti sa nachádzajú aj ochutené masti na báze nátierok Cesnak v škvarenej bravčovej masti s bylinkami, Cibuľa v škvarenej bravčovej masti s bylinkami, Chren so smotanou a pažítkou v škvarenej bravčovej masti, a Oškvarky v škvarenej bravčovej masti – podľa receptov našich starých mám, starodávnych zabíjačkových slovenských receptov z Vojvodiny a Slovenska.

Pre celý sortiment produktov spoločnosť plánuje balenia pre maloobchody a obchodné siete. Už teraz sú pripravené aj gastrobalenia pre veľkoobchody a výrobcov. Pre zákazníkov ponúka balenie Škvarenej bravčovej masti 400 g a bravčové oškvarky pod názvom Bravčové škvarky 150 g.

Okrem tejto investície plánuje majiteľ spoločnosti aj niekoľko ďalších projektov, ktoré pomôžu rozvoju celého liptovského kraja.

Pre tých čo sa chcú dozvedieť viac: www.liptovec.sk

                                                                                            Pavel Matúch